Jelentkezés

A   szolgáltatások   igénybe   vétele   önkéntes,   az   ellátást   igénylő,   illetve   törvényes   képviselője   kérelmére történik.   Az   ellátást   írásban   kell   kérelmezni,   a   kérelemhez   mellékelni   szükséges   az   igénybe   vevő kezelőorvosa    szakvéleményét,    továbbá    az    igénylő    jövedelem    és    vagyonnyilatkozatát.    Az    ország egész területéről fogadjuk a klienseink jelentkezését. A   támogatott   lakhatás   komplex   szükségletfelmérés   eredménye   alapján   vehető   igénybe,      az   ellátás határozott, vagy határozatlan időtartamú. A   támogatott   lakhatás   szolgáltatásért   térítési   díjat   kell   fizetni,   ami   a   lakhatás   (rezsi)   költséget   és   az igénybe vett szolgáltatások díját tartalmazza.
©  Sotéria Nonprofit Kft

hotline

+36 70 4551681

Jelentkezés

© Sotéria Nonprofit Kft

hotline

+36 70 4551681

A   szolgáltatások   igénybe   vétele   önkéntes,   az   ellátást   igénylő,   illetve törvényes   képviselője   kérelmére   történik.   Az   ellátást   írásban   kell kérelmezni,    a    kérelemhez    mellékelni    szükséges    az    igénybe    vevő kezelőorvosa    szakvéleményét,    továbbá    az    igénylő    jövedelem    és vagyonnyilatkozatát.     Az     ország     egész     területéről     fogadjuk     a klienseink jelentkezését. A    támogatott    lakhatás    komplex    szükségletfelmérés    eredménye alapján    vehető    igénybe,        az    ellátás    határozott,    vagy    határozatlan időtartamú. A   támogatott   lakhatás   szolgáltatásért   térítési   díjat   kell   fizetni,   ami   a lakhatás    (rezsi)    költséget    és    az    igénybe    vett    szolgáltatások    díját tartalmazza.