Szolgáltatásaink

©  Sotéria Nonprofit Kft

hotline

+36 70 4551681

a  lakhatási  szolgáltatás:  fűtés,  világítás,  áram,  hideg-melegvíz  szolgáltatás,  főzési  és mosási lehetőség biztosítása, szükség szerint ruházat és textília; esetmenedzselés:  az  önálló  életvitel  fenntartása,  segítése  érdekében,  a  mentálhigiéné, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával az  ellátott  igényeihez  alkalmazkodó  kísérő  támogatás:  Ennek  keretében  a  szociális segítő  figyelemmel  kíséri,  szükség  esetén  aktívan  alakítja  az  ellátást  igénybe  vevő  életét meghatározó fontos döntéseket. A rehabilitációs folyamatban nyújtott szolgáltatások: Pszicho-szociális rehabilitáció: A     kliens     munkához     jutásának     elősegítése     a     nyílt     munkaerőpiaci szervezetekkel,   illetve   akkreditált   foglalkoztatókkal   kötött   megállapodás alapján. Önéletrajz  elkészítésétől  az  állás-interjúra  való  felkészítésen  és  odakísérésen át a próbamunkáig tartó menedzselés. Nagy  hangsúlyt  helyezünk  klienseink  munkahelyeinek  megtartására.  Ennek érdekében    szoros    munkakapcsolatot    alakítunk    ki    lakóink    munkahelyi vezetőivel. Azoknak,   akik   egészségi   állapotuk   miatt   a   munkaerőpiacon   nem   tudnak munkavállalóként   megjelenni,   igénybe   vehető   a   Kapcsolat   Klub   (nappali ellátás) és a közösségi ellátás szolgáltatása. A  szabadidő  szervezett  eltöltésének  segítése  érdekében  sport,  kulturális  és kreatív programokat szervezünk. A   heti   rendszerességgel   klinikai   szakpszichológus   és   szociális   munkás vezetésével olyan csoportterápiás foglalkozásokat tartunk, amelyek során: o szociális és életviteli készségek, mint például az önérvényesítés, a kapcsolatteremtés, a mindennapi életben nehézségeket jelentő tevékenységek fejlesztése, gyakorlati segítése történik; o a hétköznapok   során   felmerülő   stressz-helyzetek   megoldásának elősegítése; o a helyes   és   hatékony   kommunikáció   megtanítása,   használatának gyakorlása. Esetmenedzselés: Pénzkezelésben, napi pénzbeosztásban segítségnyújtás Hivatalos ügyek intézésében való segítség nyújtás Az   intézmény   az   egészségügyi   ellátást   a   komplex   szükséglet   felmérés eredménye  alapján  biztosítja.  A  kísérő  támogatást  biztosító  munkatárs  aktív kapcsolatot tart fenn az ellátást igénybe vevők kezelőorvosával, gondozójával Az  étkezés  megszervezése:  az  élelmiszerek  beszerzését  a  lakók  önállóan, vagy  segítséggel  maguk  végzik,  a  készételt  maguk  készítik,  vagy  különböző főzőhelyeken  vásárolják.  Amennyiben  a  lakók  ebédjüket  közösen  kívánják megvásárolni, az intézmény segít annak megszervezésében is. Családi   kapcsolattartás,   társas   kapcsolatok   támogatása:   a   hozzátartozók, családtagok,  barátok,  közeli  ismerősök  meghívása  az  intézményi  ünnepekre, programokra. Pszichiáter szakorvos közreműködése: Pszichoedukáció: tájékoztatás a betegek és hozzátartozó számára a pszichiátriai betegségről, krízis helyzetek felismerése és kezelése: a lakó képes legyen felismerni a visszaesés korai figyelmeztető jeleit és képes legyen segítséget kérni Igény esetén pszichiátriai szakorvosi járóbeteg szakellátás. Az  intézmény  az  ellátott  komplex  szükségletfelmérése  szerint  -  az  erre  vonatkozó  igény esetén - külső szolgáltatóval kötött megállapodás alapján biztosítja: Az    ápolás-gondozást    a    PMJV    Integrált    Nappali    Szociális    Intézmény    házi gondozásában dolgozó szociális gondozó munkatársaival Amennyiben  az  ellátást  igénybe  vevő  nem  áll  munkaviszonyban,  akkor  az  intézmény által   nyújtott   szolgáltatásokon   túl,   a   társadalmi   életben   való   részvételt   segítő szolgáltatásokat   és   a   fejlesztést   a   PMJV   Integrált   Nappali   Szociális   Intézmény közösségi ellátása és a nappali ellátása keretében veheti még igénybe. A  támogatott  lakhatás  rendezvényei,  programjai  nyitottak,  a  közeli  hozzátartozók  részvétele biztosított.

Szolgáltatásaink

© Sotéria Nonprofit Kft

hotline

+36 70 4551681

a lakhatási szolgáltatás: fűtés, világítás, áram, hideg-melegvíz szolgáltatás, főzési és mosási lehetőség biztosítása, szükség szerint ruházat és textília; esetmenedzselés: az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében, a mentálhigiéné, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával az ellátott igényeihez alkalmazkodó kísérő támogatás: Ennek keretében a szociális segítő figyelemmel kíséri, szükség esetén aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életét meghatározó fontos döntéseket. A rehabilitációs folyamatban nyújtott szolgáltatások: Pszicho-szociális rehabilitáció: o A kliens munkához jutásának elősegítése a nyílt munkaerő-piaci szervezetekkel, illetve akkreditált foglalkoztatókkal kötött megállapodás alapján. o Önéletrajz elkészítésétől az állás-interjúra való felkészítésen és odakísérésen át a próbamunkáig tartó menedzselés. o Nagy hangsúlyt helyezünk klienseink munkahelyeinek megtartására. Ennek érdekében szoros munkakapcsolatot alakítunk ki lakóink munkahelyi vezetőivel. o Azoknak, akik egészségi állapotuk miatt a munkaerőpiacon nem tudnak munkavállalóként megjelenni, igénybe vehető a Kapcsolat Klub (nappali ellátás) és a közösségi ellátás szolgáltatása. o A szabadidő szervezett eltöltésének segítése érdekében sport, kulturális és kreatív programokat szervezünk. o A heti rendszerességgel klinikai szakpszichológus és szociális munkás vezetésével olyan csoportterápiás foglalkozásokat tartunk, amelyek során: szociális és életviteli készségek, mint például az önérvényesítés, a kapcsolatteremtés, a mindennapi életben nehézségeket jelentő tevékenységek fejlesztése, gyakorlati segítése történik; a hétköznapok során felmerülő stressz- helyzetek megoldásának elősegítése; a helyes és hatékony kommunikáció megtanítása, használatának gyakorlása. Esetmenedzselés: o Pénzkezelésben, napi pénzbeosztásban segítségnyújtás o Hivatalos ügyek intézésében való segítség nyújtás o Az intézmény az egészségügyi ellátást a komplex szükséglet felmérés eredménye alapján biztosítja. A kísérő támogatást biztosító munkatárs aktív kapcsolatot tart fenn az ellátást igénybe vevők kezelőorvosával, gondozójával o Az étkezés megszervezése: az élelmiszerek beszerzését a lakók önállóan, vagy segítséggel maguk végzik, a készételt maguk készítik, vagy különböző főzőhelyeken vásárolják. Amennyiben a lakók ebédjüket közösen kívánják megvásárolni, az intézmény segít annak megszervezésében is. o Családi kapcsolattartás, társas kapcsolatok támogatása: a hozzátartozók, családtagok, barátok, közeli ismerősök meghívása az intézményi ünnepekre, programokra. Pszichiáter szakorvos közreműködése: o Pszichoedukáció: tájékoztatás a betegek és hozzátartozó számára a pszichiátriai betegségről, Krízis helyzetek felismerése és kezelése: a lakó képes legyen felismerni a visszaesés korai figyelmeztető jeleit és képes legyen segítséget kérni o Igény esetén pszichiátriai szakorvosi járó-beteg szakellátás. Az intézmény az ellátott komplex szükségletfelmérése szerint - az erre vonatkozó igény esetén - külső szolgáltatóval kötött megállapodás alapján biztosítja: Az ápolás-gondozást a PMJV Integrált Nappali Szociális Intézmény házi gondozásában dolgozó szociális gondozó munkatársaival Amennyiben az ellátást igénybe vevő nem áll munkaviszonyban, akkor az intézmény által nyújtott szolgáltatásokon túl, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat és a fejlesztést a PMJV Integrált Nappali Szociális Intézmény közösségi ellátása és a nappali ellátása keretében veheti még igénybe. A támogatott lakhatás rendezvényei, programjai nyitottak, a közeli hozzátartozók részvétele biztosított.