©  Sotéria Nonprofit Kft

Küldetésünk

A    támogatott    lakhatás    a    pszichiátriai    betegek    részére    biztosított    olyan    ellátás,    ami    az    életkornak,    egészségi állapotnak    megfelelően,    az    egyén    önálló    életvitelének    elősegítését,    fenntartását    vagy    fejlesztését    szolgálja. Tevékenységünk   az   autonóm   életvitelt   és   a   későbbi   teljes   önállóságot   segítő   programokra   irányul.   A   személyre szabott   ellátást   nyújtó   támogatott   lakhatásban   lehetővé   válik,   hogy   a   szolgáltatást   igénybe   vevők   a   számukra elérhető,    lehető    legteljesebb    életet    élhessék,    hogy    helyzetük,    életfeltételeik    javuljanak,    terheik    csökkenjenek, növekedjen     önállóságuk,     önrendelkezésük,     és     egészségi,     szellemi     és     mentális     állapotuk     függvényében munkavállalóként jelenhessenek meg a munkaerő-piacon. Olyan aktív korú, munkaképes pszichiátriai betegséggel élők  jelentkezését várjuk akik: lakhatása nem megoldott, vagy veszélyben van a   felvételt   megelőzően   legalább   két   hónapot   eltöltöttek   pszichiátriai   rehabilitációs   osztályon,   vagy   tartósan együttműködnek a kezelőorvosukkal gyógyszeres terápia mellett egyensúlyban vannak a   komplex   szükséglet   felmérés   eredménye   alapján   készek   munkát   vállalni,   és/vagy   a   közösségi,   nappali   ellátás szolgáltatásait igénybe venni rendelkeznek személyes motivációval célkitűzéseik megvalósításához elfogadják az együttélés szabályait, betartják a házirendben foglaltakat.

hotline

+36 70 4551681

Küldetésünk

© Sotéria Nonprofit Kft

hotline

+36 70 4551681

A   támogatott   lakhatás   a   pszichiátriai   betegek   részére   biztosított olyan   ellátás,   ami   az   életkornak,   egészségi   állapotnak   megfelelően, az    egyén    önálló    életvitelének    elősegítését,    fenntartását    vagy fejlesztését szolgálja. Tevékenységünk     az     autonóm     életvitelt     és     a     későbbi     teljes önállóságot segítő programokra irányul. A     személyre     szabott     ellátást     nyújtó     támogatott     lakhatásban lehetővé    válik,    hogy    a    szolgáltatást    igénybe    vevők    a    számukra elérhető,     lehető     legteljesebb     életet     élhessék,     hogy     helyzetük, életfeltételeik      javuljanak,      terheik      csökkenjenek,      növekedjen önállóságuk,    önrendelkezésük,    és    egészségi,    szellemi    és    mentális állapotuk    függvényében    munkavállalóként    jelenhessenek    meg    a munkaerő-piacon. Olyan   aktív   korú,   munkaképes   pszichiátriai   betegséggel   élők   jelentkezését várjuk akik: lakhatása nem megoldott, vagy veszélyben van a    felvételt    megelőzően    legalább    két    hónapot    eltöltöttek pszichiátriai       rehabilitációs       osztályon,       vagy       tartósan együttműködnek a kezelőorvosukkal gyógyszeres terápia mellett egyensúlyban vannak a    komplex    szükséglet    felmérés    eredménye    alapján    készek munkát     vállalni,     és/vagy     a     közösségi,     nappali     ellátás szolgáltatásait igénybe venni rendelkeznek        személyes        motivációval        célkitűzéseik megvalósításához elfogadják   az   együttélés   szabályait,   betartják   a   házirendben foglaltakat.